Greenwindows Συστήματα Αλουμινίου


Ο δικτυακός τόπος για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την  κατασκευή ενεργειακών θυρών, παραθύρων, ενεργειακών προσόψεων, υαλοπετασμάτων, φιλικών προς το το περιβάλλον, όπως επίσης,  ρολλών ασφαλείας,  εξωτερικών σκιαδίων και θωρακισμένων θυρών  (....πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το εταιρικό έντυπο της GREENWINDOWS AE)
 
Βιωσιμότητα (Sustainability)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η έννοια της βιωσιμότητας είναι, ίσως, η πιο σημαντική λέξη, με την οποία πρέπει να χαρακτηρίζονται τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικοπολιτιστικά και επιχειρηματικά τεκταινόμενα, στην εποχή μας αλλά και στο διηνεκές.
Είναι η λέξη κλειδί για το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας αλλά και του πλανήτη, γενικότερα.
Μας αφορά όλους και πρέπει όλοι να συμβάλομε, με έργα και όχι λόγια,  χωρίς άλλες καθυστερήσεις, διότι η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ.
 
Αυτό που πρέπει να δημιουργηθεί είναι ένα βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, με βιώσιμες κατασκευές  και  βιώσιμα κτήρια , τα οποία εκπέμπουν λιγότερα αέρια του "θερμοκηπίου" και τα υλικά τους μπορούν να ανακυκλώνονται πολλές φορές, μέσα στον κύκλο ζωής τους.
 
 
 
 
 
 
Η μείωση των εκπομπών, συνδέεται άμεσα με τη χρήση "καθαρών μορφών ενέργειας", οι οποίες παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  και βεβαίως, συνδέεται, επίσης, με τη  μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.

Είναι γνωστό ότι καθαρότερη μορφή ενέργειας είναι εκείνη που εξοικονομείται.
 
Το βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, δημιουργείται μετά από κατάλληλο σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός απαιτεί γνώση, περιβαλλοντική παιδεία, έρευνα  και υλικά, τα οποία προκαλούν μηδαμινή όχληση στο περιβάλλον.
 
Το αλουμίνιο δικαιολογημένα μπορεί να χαρακτηριστεί ως το "πράσινο μέταλλο". Είναι μη τοξικό και ανακυκλώσιμο, εύκολα μορφοποιήσιμο αλλά ταυτόχρονα γερό και ανθεκτικό, στην ηλιακή ακτινοβολία και σε όλες τις κλιματικές συνθήκες. 
  
 
Με το αλουμίνιο μπορούν να κατασκευαστούν ενεργειακά παράθυρα, σκιάδια, αεριζόμενες προσόψεις, υαλοπετάσματα κλπ,  που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 
Η Greenwindows, θέλοντας να συμβάλλει, μαζί με όλους εσάς, στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης (sustainable) ανάπτυξης, προσφέρει καινοτόμες λύσεις, με την  κατασκευή ενεργειακών θυρών, παραθύρων και προσόψεων,  τόσο για νέα κτίρια, όσο και για παλαιά (αντικαταστάσεις), εναρμονισμένων με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ ( αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον ΚΕΝΑΚ, πατήστε εδώ...)
  
 


 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ιδιαίτερα στον τομέα των προσόψεων κτιρίων, η εταιρία διαθέτει σημαντική εμπειρία σε κατασκευές οι οποίες ενσωματώνουν αρχές βιοκλιματικής δόμησης, με τις οποίες γίνεται χρήση των φυσικών πηγών ενέργειας  και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη και κατασκευή αεριζόμενων προσόψεων (ventilated facades), από συνδυασμό υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Greenwindows sa, διευθύνεται από τους Γιώργο Μυλωνάκη (Φυσικό με M. Sc.) και Kωνσταντίνο Πρεβελιανάκη ( Μηχανολόγο ΜΤΕ),   2 έμπειρους και γνωστούς ανθρώπους στο χώρο του αλουμινίου με εικοσαετή  και πλέον παρουσία σ' αυτόν.
 
Η πολυετής αυτή εμπειρία, από μικρά έως και μεγάλα έργα, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο και συνεχώς επιμορφούμενο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό μας και τις πιστοποιημένες πρώτες ύλες  (προφίλ μηχανισμοί,  εξαρτήματα, υαλοπίνακες, βαφές) μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζομε και να δημιουργούμε, πόρτες, παράθυρα, υαλοστάσια, προσόψεις κτιρίων, αίθρια, σκιάδια, ειδικές ηλιακές κατασκευές από αλουμίνιο, με σήμανση CE , μέσα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και SEKA-Q.System, διαδικασία παραγωγής, που διακρίνονται από :
 
 
 
 
  • λειτουργικότητα
  • σχεδιασμό και αισθητική
  • διαχρονική αξιοπιστία
  • πενταετή ( και υπό προυποθέσεις δεκαετή) γραπτή εγγύηση

Η Φιλοσοφία μας
  

Η φιλοσοφία μας είναι πελατοκεντρική. Χαρακτηρίζεται από έκδηλη προθυμία σχολαστικής ενημέρωσης και εξεύρεσης των βέλτιστων λύσεων για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. Αυτό μπορούν να το ομολογήσουν οι χιλιάδες ικανοποιημένοι πελάτες μας,  τους οποίους και από τη θέση αυτή ευχαριστούμε και οι οποίοι επανέρχονται στην εταιρία, με τα παιδιά τους, τους φίλους τους και γενικότερα για οποιαδήποτε νέα εργασία προκύψει που αφορά, σε επέκταση-ανακαίνιση κατοικίας,  σε εξοχικό , σε  επαγγελματικό  χώρο  κλπ.
 
Το ισχυρότερο, όμως όπλο της εταιρίας είναι το άμεσο και αποτελεσματικό σέρβις, που παρέχομε πριν και μετά την πώληση (after sales).
Διότι για έμας "όταν ο κύκλος της πώλησης τελειώνει, ανοίγει ένας νέος, σημαντικότερος, εκείνος της σωστής υπιοστήριξης"
 
 
Τεχνική υποστήριξη
 

Το σύνθημα των στελεχών της Greenwindows  είναι «Ελάτε σε μας μαζί με το Μηχανικό σας, ή καλέστε μας, ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΣ».
 
Οι έμπειροι Τεχνικοί μας, σας ενημερώνουν και σας κάνουν προτάσεις, σχετικά με τύπους, τις ιδιότητες και τις επιδόσεις θυρών, παραθύρων, ρολλών, θωρακισμένων θυρών, αιθρίων, υαλαπετασμάτων κλπ, ανάλογα με τη χρήση, τον προσανατολισμό, το μικροκλίμα, την ασφάλεια που απαιτείται, πάντα μέσα στο πλαίσιο της μελέτης και του οικονομικού προγραμματισμού σας.
Μεριμνούν ώστε να υπάρχει συμμόρφωση των κατασκευών με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με πόρτες, παράθυρα, προσόψεις (π.χ. ΚΕΝΑΚ).
Προτείνουν εναλλακτικές λύσεις με τα αντίστοιχα οικονομικά σενάρια και σας συμβουλεύουν πώς να κτίσετε για να αποφύγετε μελλοντικά γκρεμίσματα και αλλαγές, που κοστίζουν.
 
 
 
 
 
Σας παρέχουν τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες της Εταιρείας και σας δίνουν εξειδικευμένα σχέδια εφαρμογής, όταν υπάρχουν ειδικές κατασκευές.

Η
Greenwindows
, λόγω της μεγάλης εμπειρίας από την μελέτη και κατασκευή μεγάλων ή μικρών ειδικών έργων, έχει οργανώσει ειδικό Τμήμα Μελετών Έργων, στελεχωμένο με Μηχανικούς και εξειδικευμένους Τεχνικούς, με το οποίο μπορεί να μελετήσει, επιβλέψει, κατασκευάσει και ολοκληρώσει οποιοδήποτε ειδικό έργο.

Η δυνατότητα και η γνώση σύνθεσης και συνδυασμού διαφορετικών υλικών, όπως το αλουμίνιο, το γυαλί, τα σύνθετα πάνελς αλουμινίου (BOND), o χάλυβας, κεραμικές πλάκες κτλ, αποτελoύν, επίσης βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας, το οποίο τίθεται στη διάθεση των μελετητών, για την εκπόνηση υλοποιήσιμων σχεδίων και μελετών. 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ....
Επιλέξτε μια θωρακισμένη πόρτα
από τη μεγάλη γκάμα επιλογών της GREENWINDOWS. Δείτε μερικές από τις προτάσεις μας...

Αντικατάσταση
των παλαιών, πορτών,  παραθύρων και ρολλών σας, από την GREENWINDOWS, εξοικονομώντας γρήγορα, ενέργεια, χρήματα.
Δείτε πώς...

Πτυσσόμενες  ασφάλειες, από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ηλεκτροστατικής βαφής, για μπαλκονόθυρες και παράθυρα, όλων των τύπων, από την GREENWINDOWS ... περισσότερα...

Χαλύβδινο πλέγμα ασφαλείας, ενσωματωμένο σε συρόμενα χωνευτά, για να κοιμάστε με ανοικτά πατζούρια το καλοκαίρι,  ... περισσότερα...

Η  GREENWINDOWS, κατασκευάζει τα ενεργειακά παράθυρα της πρώτης "Πράσινης Πιλοτικής Γειτονιάς", με συστήματα της ΕΤΕΜ... περισσότερα...

Η νέα μας πρόταση για ανασυρόμενες μπαλκονόθυρες, πολύ μεγάλων ανοιγμάτων (άνω των 5 μέτρων) λέγεται Ε-70...περισσότερα....

Συρόμενες μπαλκονόθυρες, με θερμοδιακοπή, ΚΑΛΥΨΩ Ε-52, τώρα και με μηχανισμό ανύψωσης  ....περισσότερα....

Πατείστε εδώ για να κατεβάσετε το εταιρικό έντυπο της GREENWINDOWS AE
 
Βάλτε χρώμα στη ζωή σας!. Δείτε τη μεγάλη γκάμα αποχρώσεων, των πιστοποιημένων με QUALICOAT βαφών, που σας προσφέρει η GREENWINDOWS... (Πατείστε εδώ για να κατεβάσετε τη χρωματική παλέττα RAL....)

Η GREENWINDOWS χορηγός στη διεθνή ημερίδα για το "Κτιριακό Κέλυφος του Μέλλοντος" ....περισσότερα....

Διεθνής Ημερίδα για το "Κτιριακό Κέλυφος του Μέλλοντος", 26-5-2011, στο ξενοδοχείο ATHENS ROYAL OLYMPIC ....περισσότερα....

Αναζήτηση

Newsletter